EVAGRIUS GNOSTIKOS (CPG 2431)  and KEPHALAIA GNOSTIKA